SERMONS
Crno bb • Zadar • Hrvatska

SERMONS

Isus je Gospodar oluje
pastor Tomislav Čanji,
sažetak propovijedi

 

U Markovom evanđelju 4:35-41 čitamo: „Uvečer istog dana reče im: 'Prijeđimo na drugu obalu!' Oni otpustiše narod i povezoše Isusa onako kako tu bijaše, u lađici. Pratile su Ga i druge lađice. Uto nastade silna oluja, a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krmi i spavaše na jastuku. Tada Ga probude i reknu Mu: 'Učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo?' On se tada probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: 'Utišaj se! Umukni!' Vjetar prestade i nastade velika tišina. A njima reče: 'Zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere?' Njih spopade velik strah te su jedan drugome govorili: 'Tko je, dakle, ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?'“

 

 

Read more: Isus je Gospodar oluje

„Vrijeme je da počne sud s Kućom Božjom“ – 1. Petrova 4:17
pastor Tomislav Čanji,
sažetak propovijedi

 Sud je strašna riječ. Sud Božji će doći, Bog će suditi svijetu i Bog, odn. Isus, sudit će Svojoj Crkvi. Međutim, taj sud počeo je još od rane Crkve i on se nastavlja. Bog sudi, tj. čisti, Svoju Crkvu.

           U svom javnom djelovanju, dok krsti ljude koji se kaju za svoje grijehe, Ivan Krstitelj u Matejevom evanđelju 3:12 kaže za Isusa: „On drži u ruci lopatu i očistit će svoje gumno; skupit će svoju pšenicu u žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem neugasivim.“ Nije čovjek taj koji čisti i dovodi red u Kristovu Crkvu, već to čini Isus Krist. Budimo toga svjesni.

U Izaiji 29:13 čitamo: „Jahve reče: Jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samo me usnama časti, a srce mu je daleko od mene, i njegovo štovanje naučena ljudska uredba.“

 

Read more: Vrijeme je da počne sud s Kućom Božjom

Poznavatelj srca
pastor Tomislav Čanji,
sažetak propovijedi


Poznavatelj srca je jedno od Božjih imena koje se u Novom zavjetu spominje dva puta: u Djelima apostolskim 1:24, 25 i 15:8 („Ti, Gospodine, Poznavaoče srdaca“ i „Bog Poznavatelj srdaca posvjedoči za njih“).

U Božjoj Riječi čitamo da Bog poznaje tajne srdaca i da On jedini prozire srca ljudi, razotkriva nakane srdaca te iskušava i ispituje srca.

            U Jeremiji 17:9 Bog kaže: „Podmuklije od svega je srce“. Drugi dio tog stiha u većini hrvatskih prijevoda glasi: „Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?“. Tu je potrebno napraviti jednu malu korekciju prijevoda.


 

Read more: Poznavatelj srca

Stišavanje oluje
Ante Miljak,
sažetak propovijedi

U Markovu evanđelju 4:35-41 čitamo: „Uvečer istog dana reče im: 'Prijeđimo na drugu obalu!' Oni otpustiše narod i povezoše Isusa onako kako tu bijaše, u lađici. Pratile su ga i druge lađice. Uto nastade silna oluja, a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krmi i spavaše na jastuku. Tada ga probude i reknu mu: 'Učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo?' On se tada probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: 'Utišaj se! Umukni!' Vjetar prestade i nastade velika tišina. A njima reče: 'Zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere?' Njih spopade velik strah, te su jedan drugomu govorili: 'Tko je, dakle, ovaj, da mu se i vjetar i more pokoravaju?'

 

Read more: Stišavanje oluje

Psalam 23. 3. dio
pastor Tomislav Čanji,
sažetak propovijedi

U Psalmu 23. od prvog do četvrtog stiha čitamo o odnosu između pastira i ovce, ali od petog stiha na dalje David opisuje osobu koja je više od ovce. Ta osoba je u prisnom zajedništvu s pastirom koji je Kralj. Radi se o zajedništvu s Bogom.

Od travnatih poljana i mirnih voda sada idemo do izobilnog kraljevskog stola i gozbe. Svatko od nas želi da se prema nama ljudi odnose s poštovanjem, ali nema važnijeg od toga da te Bog prima i da si kod Njega dobrodošao.

U Starom zavjetu jesti i piti za nečijim stolom bio je znak lojalnosti i potvrda uzajamnog saveza. David proročki naviješta najvažniji stol, stol Gospodnji. Blagovanje od kruha i vina predstavlja Kristovu žrtvu bez koje ne bi bilo ni nas niti vječnosti za nas.

Read more: Psalam 23. 3. dio

Sam u kući - samoća koja život znači
 pastor Tomislav čanji,
sažetak propovijedi

Biti sâm nekome je pozitivo, a nekome negativno. Govorimo o onoj samoći koja nama život znači, o samoći kada se želimo svjesno izdvojiti radi osobnog zajedništva s Bogom. Ako smo kršćani, to je naš imperativ. Ti ne možeš biti Kristov, a ne biti sâm s Njim. Biti sâm s Bogom je dobitna kombinacija, za razliku od samoće bez Boga! Molitva je zajedništvo koje život znači i mi trebamo odvojiti vrijeme za čitanje i molitvu onda kada nas nitko ne vidi.

 

Read more: Sam u kući - samoća koja život znači

Psalam 23. 2. dio
pastor Tomislav Čanji,
sažetak propovijedi

Divno je kada nas Bog vodi. On je naš Dobri Pastir.

Ljudi Bliskog Istoka ne čuvaju i ne vode ovce na ispašu kao mi ovdje. Kod njih je pastir uvijek ispred ovaca, a ovce su iza njega. On ih vodi svojim glasom kojeg one jako dobro poznaju.

Isus i nas vodi svojim glasom također. U našem najboljem interesu je uvijek biti tamo gdje je On. Poznavati glas pastira znači vjerovati njemu i onomu što On kaže. Nije na nama da propitujemo našeg Pastira gdje nas vodi, već je na nama da Ga slijedimo.

Read more: Psalam 23. 2. dio

Mudre i lude djevice
Ante Miljak,
sažetak propovijedi

U Mateju 25:1-13 nalazi se tekst o mudrim i ludim djevicama:

„Tada će biti s kraljevstvom nebeskim kao sa deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke te iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude, naime, uzeše sa sobom svjetiljke, ali ne uzeše ulja. Mudre, naprotiv, uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svjetiljkama. Kako se zaručnikov dolazak otegnu, sve zadrijemaše i pozaspaše. U ponoć odjeknu glas: 'Zaručnik dolazi! Iziđite mu u susret!'

 

Read more: Mudre i lude djevice

Psalam 23. 1. dio
pastor Tomislav Čanji,
sažetak propovijedi

Psalam 23. je divan psalam koji govori o onome što Bog želi za nas i s nama.

Glasoviti propovjednik 19-og stoljeća Charles Spurgeon je rekao: „Ako On nikome ne bi bio Pastir, On je moj Pastir. Brine za mene, bdije nada mnom i čuva me.“

Najomiljeniji od svih 150 psalama je upravo ovaj. On je bio melem za mnoge duše, mnoga ranjena srca, progonjene, ostavljene, napuštene, bolesne, usamljene. Charles Spurgeon je također rekao da je 23. Psalam biser među psalmima. Jedan drugi propovjednik je rekao da je ovaj psalam obrisao mnoge suze.

Read more: Psalam 23. 1. dio

Prayer needs ...


YouTube kanal

Embed YouTube Video without iFrame